Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özelliğinin' bulunması gerekliliğidir.

Marka işletmeyi temsil etmektedir, bir nevi işletmenin kimliğidir.İşletmeye güven markaya güven anlamını taşımaktadır.    Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan işletme sahiplerini/marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. 

Ticaret Markası(trademark); üretilen veya satışa çıkarılan her türlü ürünü ayırt etmek için kullanılan işaretlerdir. 
Örneğin; çanta, ayakkabı, saat, telefon, deodorant, otomobil  gibi çeşitli   ürünlerin ayırt edilmesi için kullanılan tanıtıcı   işaret Ticaret Markası'dır.
Örneğin; çanta, ayakkabı, saat, telefon, deodorant, otomobil  gibi çeşitli   ürünlerin ayırt edilmesi için kullanılan tanıtıcı   işaret Ticaret Markası'dır.
Örneğin; çanta, ayakkabı, saat, telefon, deodorant, otomobil  gibi çeşitli   ürünlerin ayırt edilmesi için kullanılan tanıtıcı   işaret Ticaret Markası'dır.
Örneğin; çanta, ayakkabı, saat, telefon, deodorant, otomobil  gibi çeşitli   ürünlerin ayırt edilmesi içinkullanılan tanıtıcı   işaret Ticaret Markası'dır.
Hizmet Markası(servicemark); sunulan hizmetleri ayırt etmek için kullanılan işaretlerdir.

Örneğin; vekillik,  danışmanlık, emlakçılık, eğitim, eğlence, bilgisayar hizmetleri gibi, bir hizmeti sunanların ayırt edilmesi için kullanılan  tanıtıcı  işaretler Hizmet  Markası'dır.

Herhangi bir ürün veya hizmet sunumu için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin özgün olması ve mevcut  markalardan farklı olması ve işletmenin kişiliğini  yansıtmasıdır.

Marka tescili sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı ürünlerin  ya da hizmetlerin doğru olarak belirlenmesidir.  Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mal ve hizmetler  ile sınırlı olduğu için, mal ve hizmet listesi   markanın kullanılacağı alana uygun olarak belirlenmelidir.  
 
Nice Anlaşması ile belirlenen 34 Mal Sınıfı ve 11 Hizmet Sınıfı olmak üzere toplam 45 Marka Sınıfı bulunmaktadır.
 
Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayanlar  tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır. 
Marka Türleri: 
 • Ticaretmarkası
 • Hizmetmarkası
 • Ortakmarka
 • Garantimarkası
 • Çoksahipli marka
 • Serimarka
 • Sesmarkaları
 • Kokumarkaları
 • Hareketligörüntü markaları
 • Sloganmarkaları
 • Üçboyutlu markalar
 • Hologrammarkaları
 
Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması şartıyla kişi adları, sözcükler, şekiller, renkler,harfler, sayılar, malın biçimi ve ambalajı, sesler, melodiler ve hatta kokulardan oluşan MARKALARIN tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır.Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından ilgili marka ile faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlamaktadır.
Türkiye’de marka tescili için yetkili kılınmış olan resmi kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu'dur.  (TP).
Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Hükümleri dahilinde başvuru yapma hakkı olan kişiler Türk Patent  nezdinde marka tescil başvurusunda bulunabilirler.
Markalar, kullanıldıkları alanlar itibariyle sınıflara ayrılmıştır. Uluslar arası Marka Tescil Sınıflandırma sistemi olan Nis (Nice) Sınıflandırma sistemi uyarınca markalar, 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 sınıfta tescil edilebilmektedirler.

Markanın kullanılacağı mal veya hizmetler belirlendikten sonra, ilgili mal ve hizmetlerin yer aldığı marka sınıflarının belirlenerek ilgili marka tescil sınıflarında marka tescil başvurusunda bulunulmalıdır.

Marka sınıfları ve içerdikleri mal ve hizmet listesi hakkında daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Marka başvurusu yapılmadan önce, kapsamlı bir marka araştırması (marka sorgulama veya marka tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu araştırma, tescil başvurusunda bulunulması düşünülen markanın, ilgili marka sınıfında tescile müsait olup olmadığını belirlemelidir. Böylelikle tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilecek bir marka başvurusundan kaçınılmış olur.

Marka araştırmasını (marka sorgulaması), www.tpe.com.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılacak bir araştırma, markanın birebir aynısının olup olmadığı yönünde bilgi verecektir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.

Kapsamlı Marka Araştırması için, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ücretsiz olarak size bir Marka Araştırma Raporu düzenlenerek ilgili rapor tarafınıza iletilecektir.
Ticaret unvanı, bir işletmenin ticari adıdır. Marka ise, işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bazı durumlarda, ticaret unvanında geçen bazı ibareler, marka olarak kullanılabilir ve bu durumlarda marka tescillerinin yapılması gerekir. Ancak, ticaret unvanı, marka tescili ile sağlanan korumayı sağlamamaktadır. Örneğin ticaret unvanı “Upeks Yol Yapım Kimyasalları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi”, “Upeks” tescilli markası ile yol yapım kimyasalları ve ekipmanları üretmektedir. Bu sayede bir başka firmanın aynı marka ile ilgili ürünleri üretmesini ve satmasını engelleme hakkına sahiptir. Bir başka firma “Upeks İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi” ticaret unvanı ile aynı sektörde faaliyet gösterebilir, ancak “Upeks” markasını üretmiş olduğu ürün veya hizmetlerde kullanamaz. Eğer “Upeks” markası tescil edilmemiş olsaydı, “Upeks İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi” de “Upeks” markasını üretmiş olduğu ürün veya hizmetlerde kullanabilir veya kendi adına markayı tescil ettirebilirdi.
Marka Tescili, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır ve bu süre 10’ar yıllık süreler halinde uzatılabilir.
Tescilli bir marka, markanın tescil edildiği ülkede koruma sağlamaktadır. Dolayısı ile yurtdışında da (özellikle ihracat yapılan ülkelerde) marka korunmak istiyorsa, ilgili ülkelerde de marka tescil başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
Marka tescil başvuruları, ulusal başvurular şeklinde her ülkeye ayrı ayrı yapılabilir. Ancak eğer tescil başvurusunun yapılması istenen ülke sayısı fazla ise,  Madrid Protokolü kapsamında uluslar arası marka tescil başvurusunda bulunulması daha ekonomik olacaktır.
Marka başvuru sahipleri, vekil kullanmadan da Türk Patent ve Marka Kurumu  nezdinde marka tescil başvurusunda bulunabilirler. Ancak marka, bir ticari işletmenin en değerli varlığıdır. Dolayısı ile marka tescili, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Marka tescil başvurusundan önce, marka araştırmasının ve marka sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili  6769 Sayılı SMK 'da  belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka  sağlıklı araştırma ve yorum yapma konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.
 
Çalışılacak marka vekili veya marka patent tescil ofisi seçilirken, ilgili marka tescil ofisinin konusunda ne derece tecrübeli ve uzman olduğu değerlendirilmelidir. Çalışılacak marka tescil ofisinin seçimi bu nedenle çok önemlidir.
10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka tescil süreci bir hayli kısalmıştır. Marka başvurusu yapıldıktan sonra, markanın tescil edilmesi ve marka tescil belgesinin düzenlenmesi yaklaşık 6-8 ay sürmektedir.
Türk Patent , yapılan bir başvuruyu SMK hükümlerini göz önüne alarak inceler ve yayını uygun görürse yayınlar. Daha önceki tescilli marka sahipleri, kendi markalarına benzerlik teşkil eden markalara itiraz edebilirler. Türk Patent, ilgili itirazları inceleyerek markanın tescil edilip edilemeyeceği yönünde kararını verir.
Patent, gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre sağlanan münhasır haktır. Patent tanımının ne olduğunu iyi anlayabilmek için, buluş tanımının ne olduğunu izah etmek gereklidir. Buluş tanımı, kısaca herhangi bir teknik soruna getirilmiş olan bir teknik çözüm veya teknik yöntem olarak tanımlanır. Buluşlar, tarımda dahil olmak üzere, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte herhangi bir soruna getirilmiş olan teknik çözümler olmalıdır. Dolayısı ile patent nedir sorusunun bir başka cevabı ise, herhangi bir teknik soruna getirilmiş olan bir teknik çözümün veya teknik yöntemin, teknik çözümü bulan kişi için belirli bir süre korunmasıdır diye verilebilir.

Patent alınması için resmi kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bir patent başvurusunun dosyalanması gerekmektedir. Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.

Buluşu gerçekleştiren kişiye, patent başvurusu yaptıktan sonra, eğer patent başvurusu, patent verilebilirlik kriterlerini karşılıyor ise, patent belgesi (veya patent tescil belgesi) verilmektedir. Patent tescil belgesi, belge sahibine 20 yıllık münhasır hak tanımaktadır. Bu münhasır hak, patent belgesi sahibinin izni olmaksızın 3. kişilerin söz konusu buluşu herhangi bir ticari faaliyette bulundurmalarını engelleme hakkı vermektedir.

Patent kavramı, son yıllarda Devlet desteklerinin artması ve Üniversitelerde gerçekleşen buluşların hizmet buluşu olması vb. bir çok sebep nedeni ile patent kavramının önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Patent kavramına uzak olan şirketler dahi artık patent konusuna daha yakın ilgi göstermektedir ve patent konusunda çalışanlarının bilgilenmesi için çalışmalar yapmaktadır.