Özel Rapor Hazırlama Hizmetleri

Özel Rapor Hazırlama Hizmetleri


Teknik Rapor hazırlama: Tarafımıza bildirilen  bir proje yada buluşun araştırma yapılarak değerlendirildikten sonra mevcut teknikteki yerinin ve buluş niteliğinin tespit edilmesini kapsayan bir rapordur.


Koruma Kapsamının Değerlendirilmesi

Belirli bir ürün veya yöntemin, belirli bir patentin koruma kapsamına girip girmediğine ilişkin hazırlanan rapordur. Bu raporda patentin koruma kapsamı belirlenir ve mevcut ürün ile karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir. karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir.Genelde patent sahibi bir şirketin, bir başka şirkete ait ürünün kendi patentini ihlal ettiğini iddia ettiği durumlarda bu rapor hazırlanmaktadır. Ürünün ilgili patentin koruma kapsamına girip girmediği yapılacak teknik çalışma neticesinde belirlenmektedir.

Hükümsüzlük Davaları için Teknik Rapor 

Belge almış bir patent veya faydalı modelin iptali için açılacak davalarda, söz konusu belgenin belge verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesine ilişkin hazırlanan rapordur. Araştırma yapılarak söz konusu belgenin başvuru tarihi itibari ile yeni olup olmadığı belirlenir.Genelde, hükümsüzlük davası (iptal davası) açılacak patentler için bu çalışma yapılmaktadır.

Kapsam değerlendirme raporu: Tarafımıza bildirilen herhangi bir patent’in detaylı olarak koruma kapsamının tespitini içeren ayrıntılı bir rapordur.

Tecavüz/İhlal Değerlendirme Raporu: Belirlenen bir patent’e tecavüzün olup olmadığının belirlenmesi için hazırlanan bir rapordur.  Tarafımıza iletilen bilgiler doğrultusunda, örneğin geliştirilen yeni ürünün belirlenen herhangi bir patentin koruma kapsamı dahilinde olup olmadığının değerlendirilmesini içerir.

Hükümsüzlük Değerlendirme Raporu:  Söz konusu bir patentin öncelikle en önemli olan bağımsız istemlerinin ve bağımlı ve diğer tüm istemlerinin koruma kapsamları tekniğin bilinen durumunda yer alan dokumanlar ile karşılaştırılarak yenilik ve buluş basamağı unsurlarını içerip içermediği değerlendirilir. Yani bir patentin hükümsüz kılınıp kılınamayacağı yönündeki değerlendirmeleri içeren bir rapordur.

Faaliyet Serbestliği Raporu (Freedom to Operate)

Belirli bir ürün veya yöntemin herhangi bir patent ihlaline neden olmayacak şekilde üretilebilmesine yönelik hazırlanan rapordur. 

Bu çalışmada, firmanızın üretmeyi düşündüğü ürünün herhangi bir ihlale neden olup olmadığı, neden oluyorsa koruma kapsamının dışına çıkarak nasıl üretilebileceği bir rapor halinde hazırlanır.

Genelde yeni olmadığı bilinen ancak üretilmesi halinde herhangi bir patent ihlaline neden olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi sahibi olunmayan durumlarda bu raporun hazırlanması çok önemlidir. Bu sayede, ürünü üretebilmek için yapılacak yatırımdan önce ileride karşılaşılabilecek riskler minimum seviyeye indirilmiş olur.

Tüm bu raporlar çeşitli branşlardan mezun olan deneyimli mühendislerden oluşan Çankaya Patent teknik ekibi tarafından hazırlanmaktadır.