Ayfer Berkkam'dan Tarihe bakış

Ayfer Berkkam'dan Tarihe bakış

“Dile kolay tam 34 yıl önce 03.09.1987 Yılında Türkiye’nin başkenti Ankara’da başladığımız ve o tarihlerde  değeri ve öneminin henüz hak ettiği aşamada olmadığı, hatta  pek de bilinmeyen bir sektörde  çalışmaya başlayıp,  zorlu süreçleri aşarak özverili çalışmalar neticesinde bu günlere gelmiş bulunmaktayız.”

 

“O tarihlerde henüz marka ve patent vekillik müessesesi  yoktu. ”

Sektör üç ayaktan oluşmakta idi, sektörün bir ayağı Devlet Kurumu yani o tarihlerde Sanayi Bakanlığı’nın ilgili birimi,  diğer  ayağı  teknolojinin ve sanayinin gelişimine katkı sağlayan ve  emeğinin Devlet tarafından korunmasına ihtiyaç duyan hak sahipleri ve hak sahiplerini temsil eden  özel sektör yani bizim gibi Fikri ve Sınai Haklara ilişkin işlerle uğraşan kişi ve şirketler idi.

 

 24 Haziran 1994'de 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, idari ve mali özerkliğe sahip  Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Patent Enstitüsü kuruldu.            Eski adı Türk Patent Enstitüsü iken 10 Ocak 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'yla Kurumun adı Türk Patent ve Marka Kurumu ve kısaltması ise TÜRKPATENT olarak düzenlenmiştir. Patent ve Marka Vekilliği unvanları, Türk Patent Enstitüsünün kuruluşundan bu yana  yana; 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlediği üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yazılı sınavla verilmektedir.

 

            Hizmet anlayışımız en temelde, Fikri ve Sınai Haklar sektörünün en kıymetli varlığı olan tecrübe ile edindiğimiz yurt içi ve yurtdışında yıllarca yaptığımız çalışmalar ile edindiğimiz paha biçilmez teorik/pratik bilgi hazinemizi değerli müvekkillerimizle paylaşarak beklentilerin üzerinde etkin ve hızlı çözümler üretmek ve uygulamaktır. Vekilimiz sayın Ayfer BERKKAM, bir Marka ve Patent vekilinden beklenen etik kurallara, teknik ve hukuki bilgiye maksimum düzeyde sahiptir.

 

            Bildiğimiz, inandığımız, benimsediğimiz “ÖNCE HİZMET” temel prensibimiz ile çalışmalarımız 34 yıldır aralıksız devam etmektedir. “ÖNCE HİZMET”; her türlü fikri emek ve çaba sonucunda elde edilen  değerler üzerinde yasal olarak tanınan hakların hak sahibi adına tesisi ve korunması için   her biri kendi alanında bilgi ve deneyime sahip uzmanlarımız tarafından doğruluk / dürüstlük ilkelerinden taviz verilmeden yasa ve yönetmelikler dahilinde kaliteli, ekonomik, çözüm ve sonuç odaklı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

            Vekilimiz sayın Ayfer BERKKAM Türkiyede Fikri ve Sınai Haklar alanında çalışan bir elin parmağını geçmeyecek kadar olan ve     Ankara’da yerleşik tek ve  sektörün önde gelen bir firmasında 1987 yılında başladığı çalışma hayatında  Türk Patent ve Marka Kurumunun  Ankara’da olmasının getirdiği lojistik avantajı ve yıllara dayanan   dürüst ve etik çalışmaları ile tanınması üstlendiği tüm işlerin pratikte daha hızlı yürümesi ve neticelendirilmesi için önemli bir unsur olmuştur.   

 

            Farklı sektörlerle olan yakın temaslarımız sayesinde, ticari değeri  olabileceği konusunda kuşkuya düştüğümüz buluşları müvekkillerimizle karşılıklı değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. BERKKAM PATENT, Sektörde 34 yıldır  Ulusal ve Uluslararası bilgi ve deneyime sahip Avrupa Patent Vekili, Türk Marka ve Patent Vekili Sn. Ayfer BERKKAM önderliğinde deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.