Buluş

Buluş


Buluşun net bir tanımı olmamakla beraber, Buluş, teknik çözüme nasıl ulaşılacağını ayrıntılı biçimde açıklar bir başka deyişle ulaşılması istenen sonuca nasıl ulaşılacağını tanımlar.


BULUŞ KRİTERLERİ

• Buluşçu

• Buluş fikri

• Var olan bir probleme getirilen teknik bir çözüm

• Fizik kurallarına uygunluk

• Teknik bir soruna getirilen teknik bir çözüm


Bir buluştan söz edebilmemiz için ortada bir buluşçu ve fikri gerekmektedir, bu fikrin mevcut bir probleme teknik bir çözüm üretmesi, üretilen bu çözümün fizik kurallarına uygun olması   ve uygulanabilir olması gerekmektedir.


Herhangi bir çalışmanızın veya projenizin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin uzman görüşü ve raporunu ÇANKAYA PATENT’den talep edebilirsiniz.