Marka

Marka

1521459806-marka.jpg

Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özelliğinin' bulunması gerekliliğidir.

 

Markanın oluşturulmasından tescil edilmesine ve korumanın devamının sağlanması ve elde edilen hakların sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin tüm süreçlerin takip edilmesi ve markadan doğan hakların kazanılması ve korunması konusunda çözüm ortağınız olarak Çankaya Patent her zaman yanınızda olacaktır.
Markalar, kullanılacakları mal ve hizmetlere göre 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 marka sınıfında tescil edilebilirler. Marka tescil başvurusu maliyeti, markanın başvurusunun yapılacağı marka sınıf sayısına göre değişmektedir. Marka başvurusunun yapılması akabinde resmi kurum tarafından markanın uygun bulunması halinde bültende yayınlanmasına karar verilir.2 aylık yayın süresi esnasında üçüncü kişiler tarafından marka yayına itiraz edilebilir.Marka başvuru sahibinin itiraza cevap hakkı vardır.İtiraz prosedörünün tamamlanması/yayın süresinin sorunsuz bir şekilde sona ermesi akabinde kurum tarafından markanın tesciline karar verilecektir.

Markalar tescil edilmeleriyle beraber ilk başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık koruma sağlamaktadırlar. Bu 10 yıllık sürenin dolmasının ardından 10’ar yıllık süreler ile marka tescilleri yenilenebilmektedir.

Marka başvurusu yapılmadan önce, kapsamlı bir marka araştırması (marka sorgulama veya marka tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu araştırma, tescil başvurusunda bulunulması düşünülen markanın, ilgili marka sınıfında tescile müsait olup olmadığını belirlemelidir. Böylelikle tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilecek bir marka başvurusundan kaçınılmış olur.

Marka araştırmasını (marka sorgulaması), basit olarak www.tpe.com.tr adresinden gerçekleştirebilir. Ancak bu şekilde yapılacak bir araştırma, markanın birebir aynısının olup olmadığı yönünde bilgi verecektir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 6769 Sayılı SMK’da belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.

Kapsamlı Marka Araştırması için, Çankaya Patent'in deneyimli marka uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz. Kapsamlı marka araştırması Türk Patent  veritabanı ve Çankaya Patent veritabanından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede markanızın daha önceki tescilli markalara benzerlik oranları belirlenerek markanızın tescil edilme şansı daha önce TürkPatent'in vermiş olduğu emsal kararlar ile beraber tarafınıza iletilmektedir. Talep etmeniz halinde ücretsiz olarak markanıza yönelik bir Marka Araştırma Raporu düzenlenerek ilgili rapor tarafınıza iletilecektir.

Marka, bir şirket için en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, şirketin veya şirket ürünlerinin markalarını düzgün bir şekilde belirlemek, rekabetçi piyasada rakiplere karşı bir adım öne geçmek anlamına gelecektir. Yeni bir marka oluşturmak için, markanın üzerinde barındırması gereken özelliklerine dikkat etmek gerekir. Örneğin oluşturulan markanın ;

Telaffuzu kolay olmalı, kulağa hoş gelmeli, kolay anlaşılır olmalı,okunuşu ve  yazılşı kolay olmalı 

Bellekte kolaylıkla yer edinebilecek özgünlükte olmalı, çarpıcı ve dikkat çekici olmalı 

Rakiplerin adlarına benzememeli. Başka sektörden adlara da benzememeli. Nadir olmalı 

Hiçbir dilde kötü ve ters anlam içermemeli 

Negatif olmamalı 

Tescili ve alan adı müsait olmalı 

Ürünün yararlarını öne süren bir içeriğe veya anlama sahip olmalı, ürünün niteliklerini düşündürmeli, hedef kitlede doğru çağrışım yapmalıdır. 

hedef kitlenin değer yargılarına ters düşmemelidir. 

Kategori ile ilgili olmalı, yapılan işle uyumlu olmalı 

Yarar içermeli

Marka oluşturulurken, yukarıda belirtilen özelliklerin ne kadar çoğu marka tarafından karşılanabilirse, markanın başarılı olma şansı o derece yüksek olacaktır.

Marka tescil süreci, şu şekilde işlemektedir; Marka tescil başvurusu Türk Patent  nezdinde dosyalandıktan sonra, Türk Patent marka başvurusunu ilk önce şekli açıdan incelemektedir. Şekli açıdan gereklilikleri yerine getiren başvurular kabul edilmekte ve başvuru sahibi veya varsa vekiline şekli uygunluk belgesi iletilmektedir. Ortalama 1 hafta içerisinde şekli uygunluk belgesi tarafımıza iletilmiş olmaktadır.

Şekli açıdan uygun bulunan marka başvuruları için, daha sonra Türk Patent  içerik incelemesine geçmektedir. Türk Patent, markayı içerik olarak incelerken, markanın tescil kriterlerine haiz olup olmadığını, daha önceki tarihli tescilli veya başvuru aşamasında olan markalardan ayırt edici olup olmadığını değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin ardından tescile uygun bulunan markalar resmi markalar bülteninde yayınlanmaktadır. Bir marka başvurusu için markanın yayını ortalama başvuru tarihinden itibaren 1-2. aya denk gelmektedir.

Yayınlanan marka başvuruları için 2 aylık bir itiraz süresi söz konusudur. Bu 2 ayın sonunda eğer yayınlanan marka başvurusuna itiraz gelmez ise, marka için tescil kararı verilmektedir. Tescil ücretinin zamanında ödenmesinden sonra marka tescil belgesi düzenlenerek marka başvuru sahibine veya vekiline iletilmektedir. Bir marka başvurusunda itiraz gelmez ise marka tescil belgesinin elimize ulaşması, ortalama 6-8 ay tutmaktadır.

Yayınlanan marka başvurularına itiraz gelmesi durumunda, Türk Patent itirazları değerlendirerek bir karar vermektedir. Türk Patent'in vereceği karara başvuru sahibinin veya itiraz sahibinin bir itiraz hakkı daha vardır. Bu itiraza yönelik olarak verilen karar, nihai karar niteliğini taşımaktadır.

Türk Patent  ve Marka Kurumu tarafından her ay iki kez yayınlanmakta olan Resmi Marka Bültenlerinde ilan edilen marka başvuruların izlenmesi sayesinde   benzer bulunan başvurular için yasal itiraz süresi içerisinde itiraz edilerek, olası tescillerin engellenmesi mümkündür.Yıllık abonelik sistemi ile gerçekleştirdiğimiz “TR Marka  İzleme Hizmetimiz” ile 1 yıl boyunca, ayda iki kez olmak üzere markanıza benzer markalar tespit edilecek ve tarafınıza raporlanacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu  nezdinde her gün yüzlerce marka başvurusu yapılmaktadır. Bu başvurular Türk Patent tarafından her ay iki kez yayınlanan Resmi Marka  Bülteninde ilan edilmektedir.  Türk Patent Kurumu  benzeri olsa da birebir aynı olmadığı durumda Marka başvurularını yayına çıkarmaktadır. Resmi Marka Bültenlerinde ilan edilen marka başvurularının izlenmesi ile, adınıza tescilli veya başvuru halinde olan  benzer marka başvurularının tespit edilerek  itiraz süresi içerisinde itiraz edilmesi ve dolayısı ile benzer tescillerin engellenmesi mümkündür.

İleride herhangi bir ihlalin yaşanarak daha büyük sıkıntılara neden olmaması için itiraz sisteminin  kullanılması büyük önem taşımaktadır.Tüm bu işlemleri MARKA İZLEME HİZMETİMİZ ile gerçekleştirmekteyiz. Marka  İzleme Hizmetimize abone olarak;

“Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılmış  olan Markaların , 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre her ay iki kez  yayınlanan Resmi Marka  Bültenlerinde    1 yıl boyunca izlenecek ve  izleme  raporumuz  her ay (aylık) tarafınıza iletilecektir. Onayınız üzerine benzer marka yayınlarına itiraz edilerek  tescillerin  engellenmesi sağlanacaktır.  


Marka tescili ile 10 yıllık koruma sağlamaktadır. Bu 10 yıllık sürenin sonunda markalar 10’ar yıllık periyotlarla gereken prosedürün yapılması halinde yenilenebilmektedirler.

Markaların yenilenmesi durumunda,  10 yıllık korumayı sağlayan marka yenileme belgesi Türk Patent  tarafından düzenlenerek marka sahibine iletilmektedir.

Marka yenileme süresi içerisinde yenilenmeyen yenilenmeyen markalar için, yenileme tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde, cezalı bir ücret ödeyerek yenileme yapılması mümkündür.

Marka Yenileme Ücreti, yenilemenin yapıldığı yılda geçerli olan resmi ücretlerdir. Tescil süresi dolmuş olan markalarınızın yenileme işlemleriniz için Çankaya Patent'in deneyimli uzmanlarından yardım alabilirsiniz.

Marka tescil belgesi veya marka tescil başvurularında, başvuru sahibi gerçek/tüzel kişi adresinin, başvuru sahibi veya belge sahibinin unvanının değiştirilmesi mümkündür.Devir, adres, ünvan,nevi değişikliklerin ücretlerinin ödenmesi ve gerekli prosedürün gerçekleşmesi akabindeTürk Patent sicilinde gerekli değişimler yapılmaktadır.

• Başvuru yapmak istediğiniz markanın uygunluk  araştırılması,yorumlanması ve raporlanması. 

• Olumsuz sonuçlanan bir marka araştırma raporu sonrasında, çözüm ve sonuç odaklı alternatif markaların oluşturulması

• Marka başvurularınızın yapılması,

• Marka başvurularınıza gelebilecek itirazların cevaplanması,

• Markanıza gelebilecek ve iltibas oluşturabilecek başvuruların zamanında tespiti ve raporlanması,

• Markanın olası  devri, lisans verme gibi konuların yönetimi.

• Marka sahibinin hakları konusunda bilinçlenidirme eğitimi,

• Markanın  yurt dışında  tescili ve marka korunmasının sağlanması,

• Yurtdışı tescil taleplerinde en uygun ve ekonomik korumanın tespiti ve uygulanması 

• Uluslararası bölgesel tescilllerin yapılması ve analizi.

• Başvuru yapmak istediğiniz markanın uygunluk  araştırılması,yorumlanması ve raporlanması. 

• Olumsuz sonuçlanan bir marka araştırma raporu sonrasında, çözüm ve sonuç odaklı alternatif markaların oluşturulması

• Marka başvurularınızın yapılması,

• Marka başvurularına gelebilecek itirazların cevaplanması,

• Markanıza gelebilecek ve iltibas oluşturabilecek başvuruların zamanında tespiti ve raporlanması,

• Markanın olası  devri, lisans verme gibi konuların yönetimi.

• Marka hakları konusunda bilinçlendirme eğitimi,

• Markanın  yurt dışında  tescili ve marka korunmasının sağlanması,

• Yurt dışı tescil taleplerinde en uygun ve ekonomik korumanın tespiti ve uygulanması 

• Uluslararası bölgesel tescillerin yapılması ve analizi.

Türkiye’de Türk Patent  nezdinde tescil edilmiş markalar, sadece Türkiye’de koruma sağlamaktadır.

Marka tescili ile sağlanan koruma, sadece tescilin yapıldığı ilgili ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır. 

Dolayısı ile yurtdışında da markanın korunması isteniyorsa, tescilin talep edildiği yurtdışı ülkelerde de ayrı ayrı tescil işlemlerinin yapılmasını önermekteyiz. 

Türkiye’de tescilli bir markanın, farklı bir ülkede farklı bir şirket adına tescil edilmesi kanunen mümkün olduğundan, özellikle ihracat yapan veya ileride yapmayı düşünen şirketler için yurtdışı marka tescilleri büyük önem taşımaktadır.

İhracat yapılan ülkede, ileride hukuken problem yaşamamak ve ilgili ülkeye satılan malların güvenli bir şekilde satışının devam edebilmesi için yurtdışı marka tescillerinin muhakkak yapılması gerekmektedir. Yurtdışında marka başvurusu yapmak istediğiniz ülkeleri bizlere iletmeniz akabinde gerekli çalışmalar yapılarak sizlere bilgi iletilecektir

Türkiye sınırları dışında da markaların korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de marka tescil edilmelidir. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı tesciller büyük önem taşımaktadır. Genel olarak yurtdışı marka tescili 3 şekilde gerçekleştirilebilir;

Ulusal Marka Tescili

Ulusal marka tescilleri, marka tescilinin istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan marka tescil başvurularıdır. Ulusal marka başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde marka tescilinin istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal marka tescili tercih edilebilir. 

Ulusal marka tescil talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde marka başvuru işlemleri başlatılmaktadır. 

 Bölgesel marka tescilleri


Bölgesel marka tescilleri, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan marka tescil başvurularıdır. En yaygın olanı Avrupa Topluluğu ülkeleri için yapılan Topluluk Marka Tescil Başvurusudur (CTM). Topluluk Marka Tescil başvurusunun haricinde OAPI marka tescil başvurusu ve ARIPO marka tescil başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri marka tescil başvuruları ve BENELUX (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) marka tescil başvuruları da diğer bölgesel marka tescil başvurularındandır.

 

Topluluk Marka Tescil Başvurusu (CTM-Community TradeMark)

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için yapılan marka tescil başvurusudur. İspanya’nın Alicante şehrinde bulunana İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) nezdinde başvurular yapılmaktadır. 

 

 Uluslar arası Marka Tescili (Madrid Protokolü)


Madrid Protokolü, 70’in üzerindeki ülke için Dünya Fikri Haklar Organizasyonu (WIPO) nezdinde yapılan marka başvurusudur. Başvuru WIPO nezdinde yapıldıktan sonra tescil belgesi düzenlenmekte ve başvurunun yapıldığı ülkelere gönderilmektedir. Üye ülkeler en geç 18 ay içinde markanın kabul edildiği veya ret edildiğini WIPO’ya bildirmektedirler. Uluslar arası marka tescil başvurusu, ilk marka başvurusuna 5 yıl bağımlıdır. 5 yıl içerisinde ilk başvuru ret edilirse, Uluslar arası tescil başvurusu da ret edilmiş sayılmaktadır.