Entegre Devre Topografyası

Entegre Devre Topografyası


 Özellikle yazılım / elektrik / elektronik alanda faaliyet gösteren firmaları ilgilendiren bir koruma sistemi olup, elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki ürünlerin korunması amaçlanmıştır.