Patent Değerleme

Patent Değerleme

1657001809-patent-degerleme.png
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte buluş yapma faaliyetlerinin hız kazandığı günümüzde, buluşların patente dönüşmesi de aynı hızda devam etmektedir.  

İşletmelerde patent ile yaratılan farkın önemi her geçen gün artmakta özellikle rekabet üstünlüğü ve diğer teknik ve hukuki avantajları ile kendini göstermektedir.  

İşletmelere değer katan, rekabet ve avantaj gücü sağlayan bir gayri maddi varlık olan patent, fikri mülkiyet varlıkları arasında en ön sıralarda yer almaktadır.   Patentten doğan manevi hakların yanı sıra günümüz ekonomisinde maddi haklarında ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla patentlere verilen değer ve önem ile patent değerleme konusu da gündeme gelmiştir.

İşletmelerin sahip oldukları maddi olmayan varlıklar arasında yer alan patentlerin değerinin tespit edilerek raporlanması ile;
  • işletmenin gerçek değerinin hesaplanması,
  • devir, hisse devri, lisans gibi ticari işlemlere konu olması,
  • patente konu olan ürün veya yöntemin taklit edilmesi durumunda açılacak davalarda tazminat hesaplanması,
  • finansal raporların hazırlanması,
  • buluşçuların patentten doğan maddi haklarının tespit edilmesi,
  • vergi istisnasından faydalanılması vb.
için kullanılmaktadır.  

Kısaca Patent Değerleme bir patentin maddi değerinin tespit edilmesi işlemidir.

Patent değerlemesinde   kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Her patentin değerinin tespiti için tek bir yöntem bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde patent değerinin oluşturulmasına yönelik standartlar olmasına rağmen ülkemizde henüz Patent değerlemesi konusunda bir standart oluşmamıştır. 

ÇANKAYA PATENT, patent değerleme konusunda dünyada kabul görmüş ilgili standartları kullanarak, her bir patentin içeriğine ve değerleme amacına uygun olarak “PATENT DEĞERLEME RAPORU” hazırlamaktadır.