Çankaya Patent

26 NİSAN FİKRİ MÜLKİYET GÜNÜ

Bugün yine bir  26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü; ve bugünü  kutlamaktan yine  mutluluk duymaktayız. Bugün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli mecralarda çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Günün neden önemli bir gün olduğu hakkında bilgilenmek için şöyle bir tarihçesine bakmakta fayda var.
1999 yılında Ağustos ayında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)’nın yıllık genel kurulu öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi, WIPO Genel Müdürüne aşağıdaki yazılı teklifi gönderir.
 ________________________________________
Öneride; 21. yüzyılda fikri mülkiyetin sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen en önemli faktörlerden birisi olacağı, fikri hakların gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler bakımından önemi gibi hususlardan bahsedilerek ve fikri haklar konusunda toplumun farkındalığının yükseltilmesi gerekliliğinin altı çizilerek, 26 Nisan gününün WIPO tarafından “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” olarak kabul edilmesi ve her yıl anılan tarihte kutlanması önerilmektedir.
 WIPO’nun resmi anlamda kuruluşunu simgeleyen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünü Kuran Sözleşme’nin 26 Nisan 1970 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile bu tarih  yani 26 Nisan tarihi seçilmiştir. 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin önerisi 1999 yılı WIPO Genel Kurulunun gündemine alınır ve teklif kabul edilir.
2000 yılından itibaren de 26 Nisan günü tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaya başlanır.
Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2001 yılından itibaren her yıl farklı bir temayla utlanmaktadır. 
Bu yılın teması: “Fikri Mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ortak Geleceğimizi İnovasyon ve Yaratıcılıkla İnşa Etmek (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity)”
Dünya Fikri Mülkiyet Günümüz kutlu olsun!
Ayfer BERKKAM
AVRUPA PATENT VEKİLLİĞİNİN ÖNEMİ
Avrupa’da patent vekili kavramı; Avrupa Patenti Sözleşmesi’ne göre kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu, Avrupa Patent Ofisinde “profesyonel temsilci” olarak kayıtlı olan kişileri ifade etmektedir. Avrupa Patent Ofisinde kayıtlı olan patent vekilleri, profesyonel “Avrupa patent vekili” olarak adlandırılmaktadır. Nasıl ki, Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapabilmek için patent vekili olma zorunluluğu var ise, EPO (The European Patent Office ) nezdinde işlem yapabilmek için de Avrupa Patent Vekili olma zorunluluğu vardır.

HİZMETLERİMİZ

Fikri Haklar Yönetim Sistemi

20. yüzyılın ikinci yarısı ile hızlanan küreselleşme hareketi ile artan rekabetçi piyasa ve art arda kalkan gümrük duvarları ile üreticiler, ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara geçiş yapmışlardır. Bu durum, her üreticiyi sadece yurtiçi rakipleri ile değil, yurtdışı rakipleri ile de rekabet etme zorunluluğunda bırakmıştır.

Buluş

Buluş, teknik çözüme nasıl ulaşılacağını ayrıntılı biçimde açıklar bir başka deyişle ulaşılması istenen sonuca nasıl ulaşılacağını tanımlar.

Patent

Patent, gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre sağlanan münhasır haktır.

Faydalı Model

Faydalı Model Teknik alandaki yeni sanayide uygulanabilir olan buluşlara verilen koruma belgesidir. Faydalı Model sahibine 10 Yıl tekel hakkı sağlar.

Marka

Marka ve Marka Tescilinin önemi gelişen teknoloji ve bilgi düzeyinin artması ile her geçen gün hak ettiği önemi dahi iyi anlaşılan önemli bir değerdir.

Barkod

Barkod

Endüstriyel Tasarım

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.

Entegre Devre Topografyası

Entegre Devre Topografyası ise özellikle yazılım / elektrik / elektronik alanda faaliyet gösteren firmaları ilgilendiren bir koruma sistemi olup, elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış

İnternet Alan Adları

Alan adı (domain name) web sitelerinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan internet kullanıcıları ilgili web sitesine ulaşamazlar. Web sitesi sahipleri de kullanıcılara ulaşamazlar.

Yeni Bitki Türleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında bitki çeşit haklarının korunması için yeni bitki türü tescilinin resmi kurum nezdine yapılarak hakların koruma altına alınmasının önemi tartışılmaz.

Hukuk

Fikri Haklar alanında oluşabilecek ihtilaflar sonucu açılan davalarda Çankaya Patent olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Eğitim

Ülkemizde 10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kamu Kurumlarına, Üniversitelere ve Özel şirketlere hem de Kamu Kurumunda çalışanlara, akademisyenlere ve firma çalışanlarına önemli sorumluluk ve görevler getirmiştir.

İzleme Hizmetimiz

Dünya genelinde her yıl 1.5 milyon’dan fazla patent başvurusu gerçekleştirilmektedir. Her ay ortalama 200 bin patent başvurusu yayınlanmaktadır.

Özel Rapor Hazırlama Hizmetleri

20. yüzyılın ikinci yarısı ile hızlanan küreselleşme hareketi ile artan rekabetçi piyasa ve art arda kalkan gümrük duvarları ile üreticiler, ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara geçiş yapmışlardır. Bu durum, her üreticiyi sadece yurtiçi rakipleri ile değil, yurtdışı rakipleri ile de rekabet etme zorunluluğunda bırakmıştır.

Eserler

Müzik, edebiyat, bilim, güzel sanatlar gibi alanlarda ortaya çıkan fikir ve sanat ürünleri, bilgisayar yazılımları eser olarak adlandırılmaktadır.

Patent Değerleme

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte buluş yapma faaliyetlerinin hız kazandığı günümüzde, buluşların patente dönüşmesi de aynı hızda devam etmektedir. İşletmelerde patent ile yaratılan farkın önemi her geçen gün artmakta özellikle rekabet üstünlüğü ve diğer teknik ve hukuki avantajları ile kendini göstermektedir. İşletmelere değer katan, rekabet ve avantaj gücü sağlayan bir gayri maddi varlık olan patent, fikri mülkiyet varlıkları arasında en ön sıralarda yer almaktadır. Patentten doğan manevi hak

UZMAN KADRO
Konusunda profesyonel, yurt içi yurt dışı yasa ve yönetmeliklere hakim deneyimli mühendis kökenli patent uzmanları doğru, hızlı, yol gösterici çözüm odaklı ve dürüst çalışma prensiplerini ön planda tutarak Türkiye ve Dünyanın herhangi bir ülkesinde, bölgesel, ulusal, uluslararası müvekkillerin ihtiyaçları tespit edilerek seçilecek patent başvuru türüne göre patent başvuru, patent tescili ve tescil sonrası tüm hizmetleri sunarak çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürmektedirler.

Son Paylaşımlar