Çankaya Patent

1987'den Bugüne...

Dile kolay tam 34 yıl önce 03.09.1987 Yılında başladığımız ve o tarihlerde  değeri ve öneminin hak ettiği aşamada olmadığı, açıkçası pek de bilinmeyen bir sektörde  çalışmaya başlayıp,  zorlu süreçleri aşarak özverili çalışmalar neticesinde bu günlere gelmiş bulunmaktayız. 

Pek de kolay olmayan bu süreçte 23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu kapsamında yaptığımız çalışmalar, 24.06.1995 tarihli 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yaptığımız çalışmalar  ve ardından 10.01.2017 tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde teorik ve pratikte elde ettiğimiz  tecrübeler sayesinde  ulusal ve uluslararası fikri ve sınai haklara ilişkin tüm işlemler için engin bir bilgiye sahibiz. 

ÇANKAYA PATENT, Sektörde 34 yılı aşkın Ulusal ve Uluslararası bilgi ve deneyime sahip Avrupa Patent Vekili, Türk Marka ve Patent Vekili Sn. Ayfer BERKKAM önderliğinde marka ve patent vekilleri, mühendisler, hukukçular, marka uzmanları, patent uzmanlarından oluşan her biri kendi alanında deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.  

 ÇANKAYA PATENT;  müşteri ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerinin  beklentilerinin her zaman bir adım önünde olmayı amaçlamıştır.   Müşterilerimizin memnuniyeti ÇANKAYA PATENT'in memnuniyetidir.

ÇANKAYA PATENT PATENTTE MARKADIR ®


AVRUPA PATENT VEKİLLİĞİNİN ÖNEMİ
Avrupa’da patent vekili kavramı; Avrupa Patenti Sözleşmesi’ne göre kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu, Avrupa Patent Ofisinde “profesyonel temsilci” olarak kayıtlı olan kişileri ifade etmektedir. Avrupa Patent Ofisinde kayıtlı olan patent vekilleri, profesyonel “Avrupa patent vekili” olarak adlandırılmaktadır. Nasıl ki, Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapabilmek için patent vekili olma zorunluluğu var ise, EPO (The European Patent Office ) nezdinde işlem yapabilmek için de Avrupa Patent Vekili olma zorunluluğu vardır.

HİZMETLERİMİZ

Fikri Haklar Yönetim Sistemi

20. yüzyılın ikinci yarısı ile hızlanan küreselleşme hareketi ile artan rekabetçi piyasa ve art arda kalkan gümrük duvarları ile üreticiler, ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara geçiş yapmışlardır. Bu durum, her üreticiyi sadece yurtiçi rakipleri ile değil, yurtdışı rakipleri ile de rekabet etme zorunluluğunda bırakmıştır.

Buluş

Buluş, teknik çözüme nasıl ulaşılacağını ayrıntılı biçimde açıklar bir başka deyişle ulaşılması istenen sonuca nasıl ulaşılacağını tanımlar.

Patent

Patent, gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre sağlanan münhasır haktır.

Faydalı Model

Faydalı Model Teknik alandaki yeni sanayide uygulanabilir olan buluşlara verilen koruma belgesidir. Faydalı Model sahibine 10 Yıl tekel hakkı sağlar.

Marka

Marka ve Marka Tescilinin önemi gelişen teknoloji ve bilgi düzeyinin artması ile her geçen gün hak ettiği önemi dahi iyi anlaşılan önemli bir değerdir.

Barkod

Barkod

Endüstriyel Tasarım

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.

Entegre Devre Topografyası

Entegre Devre Topografyası ise özellikle yazılım / elektrik / elektronik alanda faaliyet gösteren firmaları ilgilendiren bir koruma sistemi olup, elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış

İnternet Alan Adları

Alan adı (domain name) web sitelerinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan internet kullanıcıları ilgili web sitesine ulaşamazlar. Web sitesi sahipleri de kullanıcılara ulaşamazlar.

Yeni Bitki Türleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında bitki çeşit haklarının korunması için yeni bitki türü tescilinin resmi kurum nezdine yapılarak hakların koruma altına alınmasının önemi tartışılmaz.

Hukuk

Fikri Haklar alanında oluşabilecek ihtilaflar sonucu açılan davalarda Çankaya Patent olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Eğitim

Ülkemizde 10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kamu Kurumlarına, Üniversitelere ve Özel şirketlere hem de Kamu Kurumunda çalışanlara, akademisyenlere ve firma çalışanlarına önemli sorumluluk ve görevler getirmiştir.

İzleme Hizmetimiz

Dünya genelinde her yıl 1.5 milyon’dan fazla patent başvurusu gerçekleştirilmektedir. Her ay ortalama 200 bin patent başvurusu yayınlanmaktadır.

Özel Rapor Hazırlama Hizmetleri

20. yüzyılın ikinci yarısı ile hızlanan küreselleşme hareketi ile artan rekabetçi piyasa ve art arda kalkan gümrük duvarları ile üreticiler, ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara geçiş yapmışlardır. Bu durum, her üreticiyi sadece yurtiçi rakipleri ile değil, yurtdışı rakipleri ile de rekabet etme zorunluluğunda bırakmıştır.

Eserler

Müzik, edebiyat, bilim, güzel sanatlar gibi alanlarda ortaya çıkan fikir ve sanat ürünleri, bilgisayar yazılımları eser olarak adlandırılmaktadır.

Patent Değerleme

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte buluş yapma faaliyetlerinin hız kazandığı günümüzde, buluşların patente dönüşmesi de aynı hızda devam etmektedir. İşletmelerde patent ile yaratılan farkın önemi her geçen gün artmakta özellikle rekabet üstünlüğü ve diğer teknik ve hukuki avantajları ile kendini göstermektedir. İşletmelere değer katan, rekabet ve avantaj gücü sağlayan bir gayri maddi varlık olan patent, fikri mülkiyet varlıkları arasında en ön sıralarda yer almaktadır. Patentten doğan manevi hak

UZMAN KADRO
Konusunda profesyonel, yurt içi yurt dışı yasa ve yönetmeliklere hakim deneyimli mühendis kökenli patent uzmanları doğru, hızlı, yol gösterici çözüm odaklı ve dürüst çalışma prensiplerini ön planda tutarak Türkiye ve Dünyanın herhangi bir ülkesinde, bölgesel, ulusal, uluslararası müvekkillerin ihtiyaçları tespit edilerek seçilecek patent başvuru türüne göre patent başvuru, patent tescili ve tescil sonrası tüm hizmetleri sunarak çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürmektedirler.

Son Paylaşımlar