Eğitim

Eğitim

Ülkemizde 10.01.2017 Tarihinde yürürlüğe giren  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  Kamu Kurumlarına, Üniversitelere ve Özel şirketlere hem de Kamu Kurumunda çalışanlara, akademisyenlere ve firma çalışanlarına önemli sorumluluk ve görevler getirmiştir.  Kurum ve kuruluşlar bünyesinde fikirlerin değere dönüşmesi, hakların tesisi ve korunması için Fikri ve Sınai Haklara ilişkin  bir kültürün oluşması ancak IPR (Intellectual Property Right/Fikri Mülkiyet Hakkı) Sisteminin kurulması ile mümkündür. Fikri ve Sınai  haklar kapsamındaki sorumluluklarının bilinmesi ve uygulanması da yine oluşturulan bu kültür sayesinde gerçekleşecektir. IPR Sistemi firmalarda  en üst yönetimden, alt birime kadar koordineli bir şekilde yönetilirse başarılı çalışmaların ortaya çıkacağı aşikardır.   

IPR Sisteminin en önemli hedeflerinden biri de temelini eğitim oluşturan patent kültürünün yerleştirilmesidir.  İlgili eğitimler ile Fikri ve Sınai Haklara ilişkin farkındalık yaratılarak Kamu Kurumlarında, Üniversitelerde ve Özel Şirketlerde gerçekleştirilen çalışmaların Fikri ve Sınai Haklar çatısı altında değerlendirilmesi  gerekli korumanın sağlanması ve  ticari boyuta taşınması sağlanabilecektir.  

Tüm bu hizmetler sektördeki 30 yılı aşkın  bilgi birikimi ve deneyimimiz ile firmamız tarafından başarılı bir şekilde sunulmaktadır.

Öncelikli ihtiyaç olarak belirlenmiş, yeterli detayda  kapsamlı Fikri ve Sınai Haklar Eğitimi   düzenlemekteyiz. Eğitim,   günlük olarak düzenlenmekte olduğu gibi gerektiğinde saatlik olarak da düzenlenebilmektedir. Eğitim, belirtmiş olduğunuz firmanızın  yerleşkesinde gerçekleştirilebileceği gibi farklı ortamlarda da gerçekleştirilebilir.

Eğitim programlarımız, maksimum 40 kişi olarak düzenlenmektedir. Konuya ve içeriğe göre katılımcı profili de dikkate alınarak belirlenen  eğitim içeriklerinde değişiklikler yapılabilmektedir.

Eğitime katılanlara sertifika verilmektedir.

Eğitim hizmet paketimizi de içeren çeşitli hizmet paketlerimizden yararlanmak için bizlerle irtibata geçmenizi rica ederiz.ÇANKAYA PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. EĞİTİM ANA BAŞLIKLARI
Aşağıda konu başlıkları belirtilen eğitimler ihtiyaç, talep, katılımcı profiline göre özel eğitim programları hazırlanarak belirlenmektedir. Eğitim ihtiyaçlarınızı bizlere bildirmeniz akabinde ihtiyaçlarınız dahilinde eğitim programı belirlenecektir. 


EĞİTİM BAŞLIĞI
-Fikri ve Sınai Haklara ilişkin Yasa ve Yönetmeliklerin tarihçesi
-6769 Sayılı Yeni Yasanın getirdikleri
-İşçi buluşları
-Firmanın hukuki hakları,
-Çalışanın hukuki hakları
-Fikri ve Sınai Haklara ilişkin temel bilgi
-Ticari Marka/Hizmet Markası
-Yurtdışı marka başvuru türleri ve süreçler
-Endüstriyel Tasarım Tescili
-Yurt dışı tasarım tescil başvuru türleri ve süreçler
-Coğrafi İşaret
-Entegre Devre Topografyası
-Buluşlar
-Patent
-Faydalı Model
-Rüçhan Kavramı
-Ulusal patent başvuruları
-Bölgesel patent başvuruları
-Uluslararası Patent başvurusu
-Ulusal Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi
-Ulusal Resmi Patent Başvurusu Öncesi işlemler
-Ulusal Resmi Patent Başvurusu Sonrası işlemler
-Uluslararası Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi
-Uluslararası Patent Süreci
-Patent hakkının getirdikleri
-Devlet destekleri
-1602 Sayılı Tubitak Patent Destek Programı
-Patent Sahibinin hakları
-Buluş Sahibinin hakları
-Teknik Sorun
-Buluş/ inovasyon
-Ne yaparsam buluş yapmış olurum
-Patentlenebilirlik Kriterleri
-Yenilik (örneklerle)
-Buluş basamağı (örneklerle)
-Sanayiye uygulanabilirlik (örneklerle)
-Buluş Bildirim Formu
-Buluş bildirim formunun hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
-Başvuru İstek Formu
-Başvuru İstek Formunun hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
-Faydalı Model Verilebilirlik Kriterleri (örnekler üzerinde tartışılarak)
-Resmi Patent Başvurusu Öncesi hazırlık (örnekler üzerinde tartışılacak)
-Patent araştırmasının yapılması (örnek araştırmalar)
-Tarifname hazırlanması (örnek tarifnameler)
-İstemler ve Özet hazırlanması (örnek istem yapısı kurguları)
-Teknik çizimlerin hazırlanması
-Patent/Faydalı Model Örnekleri üzerinde uygulamalı çalışma
-Uygulamalı Patent ön araştırma yapılması ve literatür taraması
-Araştırma kriterlerinin belirlenmesi
-Referans dokümanların incelenmesi ve buluş ile karşılaştırılması
-Ön araştırma raporunun hazırlanması
-Resmi ön araştırma raporunun incelenmesi
-Araştırma raporuna cevap/görüş hazırlanması
-İnceleme talep edilmesi ve istem değişikliğinin yapılması
-Resmi inceleme raporunun incelenmesi

Patent belgesi alındıktan sonraki işlemler
-İhlal, dava,
-Yıllık ücret
-Patentin kullanımı,
-Patent üzerindeki değişiklikler
-Patent izleme yararı
-Patent sahibinin hakları
 

Faaliyet Serbestliği Raporu (Freedom to Operate)

Belirli bir ürün veya yöntemin herhangi bir patent ihlaline neden olmayacak şekilde üretilebilmesine yönelik hazırlanan rapordur. 

Bu çalışmada, firmanızın üretmeyi düşündüğü ürünün herhangi bir ihlale neden olup olmadığı, neden oluyorsa koruma kapsamının dışına çıkarak nasıl üretilebileceği bir rapor halinde hazırlanır.

Genelde yeni olmadığı bilinen ancak üretilmesi halinde herhangi bir patent ihlaline neden olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi sahibi olunmayan durumlarda bu raporun hazırlanması çok önemlidir. Bu sayede, ürünü üretebilmek için yapılacak yatırımdan önce ileride karşılaşılabilecek riskler minimum seviyeye indirilmiş olur.

Koruma Kapsamının Değerlendirilmesi

Belirli bir ürün veya yöntemin, belirli bir patentin koruma kapsamına girip girmediğine ilişkin hazırlanan rapordur. Bu raporda patentin koruma kapsamı belirlenir ve mevcut ürün ile karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir. karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir.Genelde patent sahibi bir şirketin, bir başka şirkete ait ürünün kendi patentini ihlal ettiğini iddia ettiği durumlarda bu rapor hazırlanmaktadır. Ürünün ilgili patentin koruma kapsamına girip girmediği yapılacak teknik çalışma neticesinde belirlenmektedir.


Hükümsüzlük Davaları için Teknik Rapor 

Belge almış bir patent veya faydalı modelin iptali için açılacak davalarda, söz konusu belgenin belge verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesine ilişkin hazırlanan rapordur. Araştırma yapılarak söz konusu belgenin başvuru tarihi itibari ile yeni olup olmadığı belirlenir.Genelde, hükümsüzlük davası (iptal davası) açılacak patentler için bu çalışma