Eserler

Eserler

Bilgisayar yazılımları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunarak bu yasa çerçevesinde eser olarak tanımlanmışlardır. Tüm programlar, işletim sistemleri, ara yüzler, kodlar eser olarak değerlendirilmekte ve korunmaktadırlar.

Ulusal ve uluslararası yasalar doğrultusunda eserler yaratıldıkları andan itibaren doğal olarak korunmaktadır. Ancak eser sahiplerinin eserin kendilerine ait olduğunu kayıt altına almak istemesi halinde eser sahipliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Eserin sahipliğinin kanıtlanması için çeşitli yöntemler mevcuttur. En çok tercih edilenleri noter tasdiki, zaman damgası kaydı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde telif hakkı başvurusu, yani isteğe bağlı kayıt tescili başvurusu gerçekleştirilmesi ile koruma sağlanabilmektedir. Eser sahibinin hakları manevi ve mali haklar olarak iki ana başlık altında korunmaktadır.

Telif hakkı ile koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonraki 70 yıl olarak belirlenmiştir.