İzleme Hizmetimiz

İzleme Hizmetimiz

İZLEME HİZMETİMİZ

Dünya genelinde her yıl 1.5 milyon’dan fazla patent başvurusu gerçekleştirilmektedir. Her ay ortalama 200 bin patent başvurusu yayınlanmaktadır.

Kurum/kuruluş/firmalarda yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşların Patent/Faydalı Model belgeleri ile korunmakla kalmayıp kazanılan hakların korunması için benzerlerine karşı takibinin de yapılması (izlenmesi) rekabette büyük üstünlük sağlamaktadır. 

Yayınlanan patent başvurularının takip edilmesi, hem sektör analizi hem de rakiplerin takip edilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca söz konusu yayınların takibi ile bir çok patent/patent başvurusu aynı sektörde yer alan firmalar/rakipler tarafından devire, lisansa konu olarak günümüzün en büyük sorunu olan patentlerin ticarileşmesine olanak sağlamaktadır.

ÇANKAYA PATENT PATENT İZLEME HİZMETİ sayesinde  benzer bulunan başvurular için süresi içerisinde itiraz edilerek, olası tescillerin engellenmesi mümkündür. Zira adınıza veya firmanız adına kayıtlı Patent/Faydalı Modellerin benzerlerinden haberdar olmanız için sizler veya tayin ettiğiniz vekilin bu yayınları takip etmesi ve tespit etmesi gerekmektedir. Hak sahipleri haklarını    koruma konusunda gerekli tedbirleri almalıdır.  

Bununla beraber faaliyet alanınıza giren Patent/Faydalı Modellerin koruma sürelerinin takip edilerek koruma süresi (20 yıl) dolan ve artık herkesin kullanımına açık  olan teknolojileri de takip ederek lisans vs. bedeli ödemeden kullanma imkanı da elde edilmektedir. 

Patentlerin takip edilmesi (İZLENMESİ) ile;

        - Firmanızın  faaliyet alanına giren patent/patent başvuruları arasında kapsamlı bir araştırma yaparak taranması ve raporlanması sonucunda sektördeki gelişmelerin tarafınızdan  takibinin kolaylaşması,

- Firmanızın gelecek iş planlarının ya da yatırım yapmayı düşünülen iş alanlarının  belirlenmesine kılavuz oluşturulması,

- Sektörde yer alan rakiplerinizin  başvurularının her ay düzenli olarak takip edilebilmesi ve gerektiğinde itiraz/3.kişi görüşü şeklinde işlemlerin yapılması,

- Sektördeki yerinizi saptayabilmenize imkan veren en güncel ve güvenilir kaynağa sürekli olarak erişimin sağlanabilmesi,

- Aylık (tarafımızdan tercih edilir) ya da sizin belirleyebileceğiniz bir dönem aralığında yapılmış tüm başvurulara  erişimin sağlanabilmesi,

- İlgilendiğiniz teknik alandaki patent/faydalı model belgesi başvurularına ve talep ettiğinizde tam metinlerine en hızlı ve kısa yoldan erişimin sağlanması,

- İtiraz etmek ya da konu ile ilgili detaylı bilgi almak istediğiniz  başvuruların  tespit edilebilmesi,

- Ar-Ge Kapsamında yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili benzer yayınların tespiti ve incelenmesine olanak yaratılması, 

- Süresi dolmuş patentlerin tespit edilerek, maliyetsiz bir şekilde yeni teknolojilerin kazanılması,

- Gelişen pazarların ve rakiplerin faaliyet gösterdiği veya göstermeyi düşündüğü pazarların tespit edilmesi,

- Devir ve  lisans anlaşmalarına konu olması,

gibi daha sayılabilecek bir çok avantaj elde edilebilecektir.

Çankaya Patent olarak, her ay dünya üzerinde yayınlanan yaklaşık 200.000 adet patent başvurusunun, bilgisayar destekli olarak taranması ve firmanız ile ilgili olan patent başvurularının tespit edilerek bilgilerinize sunulması sağlanmaktadır.

ŞAHSINIZI/FİRMANIZA ÖZEL İZLEME HİZMETİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ VE İZLEME HİZMETİNDEN YARARLANABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ÇANKAYA PATENT İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.ULUSAL İZLEME HİZMETİ
Faaliyet alanınıza geren ürün/yöntem ile ilgili olarak Türk Patent  tarafından her ay yayınlanmakta olan Resmi Patent Bülteninde ilan edilen başvuruların özel yazılımları sayesinde tarandıktan sonra ÇANKAYA PATENT'in deneyimli patent uzmanı tarafından  firmanızın faaliyet alanına giren yayınların (başvuru/tescili) tespiti  hizmetimiz sayesinde  benzer bulunan başvurular için süresi içerisinde itiraz edilerek, olası tescillerin engellenmesi mümkündür.
ULUSLAR ARASI TEKNOLOJİ İZLEME HİZMETİ
Yıllık abonelik sistemi ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Ulusal, bölgesel (EPC, EAPO…) ve Uluslar arası Patent ve Faydalı Model “Uluslar arası Teknoloji İzleme Hizmetimiz” Türkiye’yi de kapsayan Dünya çapında gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu hizmetimiz 1 yıl boyunca, her ay olmak üzere, ilgili ayda gerçekleştirilen izlemeye ilişkin raporumuzun  hazırlanarak müvekkillerimize sunulması  ile gerçekleştirilmektedir.

İzlenmesini istediğiniz rakip firma isimlerinin tarafımıza bildirilmesi sonrası konunuzla ilgili IPC kodları belirlenecek ve Uluslararası patent sınıfları kullanılarak ve faaliyet alanınıza ilişkin çeşitli anahtar kelimeler türetilerek; Türk Patentin  her ay yayınlanan Resmi Patent  Bültenlerinde ve ayrıca PCT, EPO ve ABD yayınları taranarak elde edilen sonuçlar tarafınıza aylık olarak raporlanacaktır.

Uluslar arası Teknoloji İzleme;  anahtar kelime, IPC veya firma isimleri  dikkate alınarak   TP, PCT, EPO ve/veya ABD yayınlarının (yani ulusal ve uluslar arası) her ay taranması sonucu  elde edilen verilerin  aylık olarak raporlanması ile  gerçekleştirilecektir.