Hakkımızda

Hakkımızda

Hizmet anlayışımız en temelde, Fikri ve Sınai Haklar sektörünün en kıymetli varlığı olan tecrübe ile edindiğimiz yurt içi ve yurtdışında yıllarca yaptığımız çalışmalar ile edindiğimiz paha biçilmez teorik/pratik bilgi hazinemizi değerli müvekkillerimizle paylaşarak beklentilerin üzerinde etkin ve hızlı çözümler üretmek ve uygulamaktır.   Bir Patent ofisinden ve bir Marka ve Patent vekilinden beklenen etik kurallara, teknik ve hukuki bilgiye maksimum düzeyde sahip olan ÇANKAYA PATENT ve Marka ve Patent Vekillerinin sorumluluğu sadece marka, patent ve endüstriyel tasarımları vb. tescil ettirmek veya belgelendirmek değil, hak sahipleri için artık çok önemli olan bu değerleri, oluşum sürecinden itibaren ele alarak yönetmek, yönlendirmek ve katkı sağlamaktır.  Ayrıca ÇANKAYA PATENT, Üniversitelerin bünyesinde yer alan  önemli sorumlulukları üstlenen birimler / Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM) ile ve firmaların ar-ge ve teknik birimleri ile  yaptığı işbirlikleri neticesinde Fikri Mülkiyet varlıklarının ve haklarının  korunması için gerekli eğitim dahil alt yapıların oluşturulması, temellerin atılması, ilgili form ve sözleşmelerin hazırlanması, buluş sayısının ve buluş kalitesinin nasıl artırılacağı yönünde yaptığı çalışmalar  neticesinde elde edilen nitelikli buluş sayısının  arttırılması ve ortaya çıkarılan Patent/Faydalı Model başvurularına konu olan buluşların yurt içi ve/veya yurt dışında tescillenmesi,  ekonomik değere dönüşmesi (devir, lisanslama vs.) için gereken uygun ortamın oluşturulması ve prosedürlerin uygulanması konusunda  büyük sorumluluklar edinerek etkin bir role sahip olmuştur.

Bildiğimiz, inandığımız, benimsediğimiz “ÖNCE HİZMET” temel prensibimiz ile çalışmalarımız 32 yıldır aralıksız devam etmektedir. “ÖNCE HİZMET”; her türlü fikri emek ya da çaba sonucunda yaratılan ürünler üzerinde yasal olarak tanınan hakların hak sahibi adına tesisi ve korunması için   her biri kendi alanında bilgi ve deneyime sahip uzmanlarımız tarafından doğruluk / dürüstlük ilkelerinden taviz verilmeden yasa ve yönetmelikler dahilinde kaliteli, ekonomik, çözüm ve sonuç odaklı olarak gerçekleştirilmektedir.

ÇANKAYA PATENT, Sektörde 32 yılı aşkın Ulusal ve Uluslararası bilgi ve deneyime sahip Avrupa Patent Vekili, Türk Marka ve Patent Vekili Sn. Ayfer BERKKAM önderliğinde marka ve patent vekilleri, mühendisler, hukukçular, marka uzmanları, patent uzmanlarından oluşan her biri kendi alanında deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.