Fikri Haklar Yönetim Sistemi, “IP Management” olarak tabir edilen ve şirket içerisinde birden çok bölümün ortaklaşa çalışmasını gerektiren bir yönetim anlayışıdır. Şirketin Fikri Haklar alanındaki tüm değerlerini ele alan, bu değerlerin oluşum sürecinden koruma sürecine, bu değerlerin ticarileştirilmesi sürecinden sektör analizine kadar her seviyeyi kapsayan bir anlayıştır. 

  Yapılacak analizler sonucu çıkan verilerin işlenerek şirketin karar alma sürecine entegre edilmesi ve bu sayede bir döngünün oluşturulması sağlanır.

Fikri Haklar Yönetim Sistemi, artık tüm büyük şirketlerde en üst düzey yöneticiler (CIPO- Chief Intellectual Property Officer) tarafından idare edilen bir yönetim modelidir. Bu yönetim modelinin oluşturulması uzun yıllara yayılmaktadır ve şirketin hedefleri doğrultusunda gelinmek istenen yere göre uyarlanan bir modeldir.

ÇANKAYA PATENT, tüm bu süreçlerde müşterilerine en iyi hizmeti vermek ve her aşamada müşterilerini yönlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.Buluşun net bir tanımı olmamakla beraber, Buluş, teknik çözüme nasıl ulaşılacağını ayrıntılı biçimde açıklar bir başka deyişle ulaşılması istenen sonuca nasıl ulaşılacağını tanımlar.


BULUŞ KRİTERLERİ

• Buluşçu

• Buluş fikri

• Var olan bir probleme getirilen teknik bir çözüm

• Fizik kurallarına uygunluk

• Teknik bir soruna getirilen teknik bir çözüm


Bir buluştan söz edebilmemiz için ortada bir buluşçu ve fikri gerekmektedir, bu fikrin mevcut bir probleme teknik bir çözüm üretmesi, üretilen bu çözümün fizik kurallarına uygun olması   ve uygulanabilir olması gerekmektedir.


Herhangi bir çalışmanızın veya projenizin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin uzman görüşü ve raporunu ÇANKAYA PATENT’den talep edebilirsiniz.    


Patent, gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre ( 20 yıl) sağlanan münhasır haktır.     
Buluşu yapılan bir ürün ya da yöntemin, sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve patent sahibinin izni olmadan  kullanılamaz.

PATENTLENEBİLİRLİK  KRİTERLERİ 

Yenilik (novelty) Başvuru tarihi başlangıç olmak üzere  patent başvuru tarihinden önce patent başvurusuna konu olan buluşun sözlü ve yazılı olarak yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış olmasıdır. Dolayısıyla tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun YENİ olduğunu söyleyebiliriz.

Buluş Basamağı (Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması) (inventive step): Buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması.  

Sanayiye Uygulanabilirlik (industrial applicability):  Buluşun, sanayide üretilebilir veya kullanılabilir (tekrar edilebilir) nitelikte olması.

Patent başvuru öncesi ve patent başvuru sürecinin  gerçekleştirilmesine  ilişkin tüm süreçlerin takip edilmesi ve Patentten  doğan hakların kazanılması ve korunması konusunda çözüm ortağınız olarak Çankaya Patent her zaman yanınızda olacaktır.


Faydalı Model Teknik alandaki yeni sanayide uygulanabilir olan buluşlara verilen koruma belgesidir. Faydalı Model sahibine 10 Yıl tekel hakkı sağlar.


Faydalı Model İngilizce’de Utility Model, petty patent, secont-tier protection, short-term patent şeklinde tanımlanmaktadır. Faydalı Model belgesi ile teknik buluşlar korunmaktadır. Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler, biyoteknolojik buluşlar, eczacılık ile ilgili maddeler Faydalı Model koruması dışındadır.

 

FAYDALI MODEL KRİTERLERİ

• Yenilik (novelty): Başvuru tarihi başlangıç olmak üzere başvuru tarihinden önce FM başvurusuna konu olan buluşun sözlü ve yazılı olarak yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış olmasıdır. Dolayısıyla tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun YENİ olduğunu söyleyebiliriz. 

 • Sanayiye Uygulanabilirlik (industrial applicability): Buluşun, sanayide üretilebilir veya kullanılabilir (tekrar edilebilir) nitelikte olması.6.2 Faydalı Model ile Korunmayacak Buluşlar


Faydalı Model  başvuru öncesi ve faydalı model  başvuru sürecinin  gerçekleştirilmesine  ilişkin tüm süreçlerin takip edilmesi ve Patentten  doğan hakların kazanılması ve korunması konusunda çözüm ortağınız olarak ÇANKAYA PATENT her zaman yanınızda olacaktır.


Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özelliğinin' bulunması gerekliliğidir.

 

Markanın oluşturulmasından tescil edilmesine ve korumanın devamının sağlanması ve elde edilen hakların sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin tüm süreçlerin takip edilmesi ve markadan doğan hakların kazanılması ve korunması konusunda çözüm ortağınız olarak Çankaya Patent her zaman yanınızda olacaktır.


Barkod; bir rakam, harf ya da özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş halidir yani  kodlanabilir bilgilerin barkod okuyucu cihazlarca okunmasını sağlayan bir simgedir.  

 

Barkod sistemleri, hazır giyimden ev tekstiline, kimya, ayakkabı aydınlatma, medikal, otomotiv, kozmetik gibi sektör ayırımı olmadan tüm sektörlerde kullanımı tercih edilen işlemleri kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Barkod ve barkod okuyucu sayesinde, farklı verileri, en az hata ve hızlı şekilde bilgisayara aktarmak sureti ile bilginin hızlı ve doğru ulaşılması zorunlu olan her yerde kullanılmaktadır.

 


Barkodların tescil başvuruları GS1 isimli uluslararası organizasyonun Türkiye oluşumu (Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı) GS1 tarafından geliştirilen EAN/UCC standardıdır.

 

Barkod başvuruları firma bazında yapılır. Üyeliğe kabul edilen firma, tahsis edilen GS1 Firma Öneki ile ürün çeşitleri için barkod numaraları oluşturulmaktadır.

 

Barkodların geçerlilik süresi bir yıldır. Bir yıldan sonra süre uzatılmaktadır. Gerçekleştirilen bu uzatma işleminin ardından barkod sahibinin hakları korunmaya devam etmektedir. Tüm bu süreçler tarafımızdan takip edilmektedir.


İmalatçı, ithalatçı ve satıcı firmalar!

Barkod sistemi ile ürünlerinizin giriş/çıkış işlemlerinin ve stok durumlarının takibini kolaylıkla yapabilir, güvenle satışa sunabilirsiniz.

TOBB Milli Mal Numaralandırma Merkezi tarafından verilen ve ürünleriniz üzerinde kullanacağınız barkod tescilindeki tüm süreçte sizlere danışmanlık hizmeti vermekten memnuniyet duyarız.

Barkod tescili hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.


Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.  Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar tescil edilerek 5 yıl korunur. Bu süre her beş yılda bir yenilenebilir ve süre en çok 25 yıldır.


Bir tasarımın koruma altına alınabilmesi için gereken kriterler, yenilik ve ayırt ediciliktir.

Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması tasarımın yeni olduğunu gösterir. 


 Bir tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile daha önce piyasaya sürülmüş veya tescil edilmiş benzer tasarımların, bilgilenmiş kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması ayırt edicilik anlamı taşımaktadır.


 Endüstriyel Tasarım Tescili   başvuru öncesi ve  başvuru sürecinin  gerçekleştirilmesine  ilişkin tüm süreçlerin takip edilmesi ve Patentten  doğan hakların kazanılması ve korunması konusunda çözüm ortağınız olarak ÇANKAYA PATENT her zaman yanınızda olacaktır.


Coğrafi işaretler ulusal, bölgesel ve yerel kültürel kimliklerin geçmişten bu güne ve hatta sonraki süreçte de üreterek sahip oldukları kendilerine özgü ve eşi benzeri olmayan değerlerdir.   

   

 Coğrafi işaret tescili ile ilgili bölge/yörenin kendi kültürlerine ve yerel değerlerine sahip çıkmaları sağlanmış olacaktır.  Özellikle yazılım / elektrik / elektronik alanda faaliyet gösteren firmaları ilgilendiren bir koruma sistemi olup, elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki ürünlerin korunması amaçlanmıştır.


Alan adı (domain name) web sitelerinin internetteki  adı ve adresidir. Bu adres olmadan internet kullanıcıları ilgili web sitesine  ulaşamazlar.  Web sitesi sahipleri de kullanıcılara ulaşamazlar. Çeşitli uzantılarda alan adlarına sahip olmak mümkündür.  


Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında bitki çeşit haklarının korunması için yeni bitki türü tescilinin resmi kurum nezdine yapılarak hakların koruma altına alınmasının önemi tartışılmaz.  

Yeni bitki çeşitleri üzerinde ıslahçı haklarının değeri ve önemi özellikle ekonomisinde tarımın ön plana çıktığı ülkelerde  daha iyi anlaşılmaktadır. Tarımın önemli olduğu Türkiye ekonomisinde ve özellikle ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde  Islahçı Haklarının önemi ve yeni bitki türlerinin tescilinin değeri  ve gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. 

Koruma Süresi;
Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin kanun ile yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu tespit edilen bitki çeşitleri ıslahçı hakkı verilerek 25-30 yıl süre ile korunur. Ağaç, asma ve patateslerde koruma süresi 30 yıldır.
Yeni bitki türleri tescili için gereken başvuru ve işlem süreci bilgi ve deneyim gerektiren bir konudur. Bu konuda deneyimli, bilgili danışmanlarla çalışılması hem işlemlerin hem de sürecin doğru ve sağlıklı yürümesini sağlayacaktır. ÇANKAYA PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.   yurtdışında yerleşik araştırma Üniversitelerinde ve Türkiye’de geliştirilen yeni bitki türlerinin Islahçı adına korunabilmesi için gereken danışmanlık hizmeti konusunda deneyimlidir ve gerekli hizmeti vermektedir. 

Fikri Haklar alanında oluşabilecek ihtilaflar sonucu açılan davalarda (ihlal davaları, hükümsüzlük davaları vb.) ihtar, ihbar ve ihlallerde ÇANKAYA PATENT  olarak teknik  danışmanlık hizmeti vermektedir. 

İhtiyaca göre eğitim içerikleri hazırlanarak   Fikri ve Sınai Haklar Eğitimi   düzenlemekteyiz. Eğitim,   günlük olarak düzenlenmekte olduğu gibi gerektiğinde saatlik olarak da düzenlenebilmektedir.  

 

Eğitime katılanlara sertifika verilmektedir.


Çankaya Patent olarak, her ay dünya üzerinde yayınlanan yaklaşık 200.000 adet patent başvurusunun, bilgisayar destekli olarak taranması ve firmanız ile ilgili olan patent başvurularının tespit edilerek bilgilerinize sunulması sağlanmaktadır.


ÇANKAYA PATENT PATENT İZLEME HİZMETİ sayesinde  benzer bulunan başvurular için süresi içerisinde itiraz edilerek, olası tescillerin engellenmesi mümkündür. Kimi zaman da tespit edilen bu  patent yayınları  lisansa konu olmaktadır.Teknik Rapor hazırlama: Tarafımıza bildirilen  bir proje yada buluşun araştırma yapılarak değerlendirildikten sonra mevcut teknikteki yerinin ve buluş niteliğinin tespit edilmesini kapsayan bir rapordur.


Koruma Kapsamının Değerlendirilmesi

Belirli bir ürün veya yöntemin, belirli bir patentin koruma kapsamına girip girmediğine ilişkin hazırlanan rapordur. Bu raporda patentin koruma kapsamı belirlenir ve mevcut ürün ile karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir. karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir.Genelde patent sahibi bir şirketin, bir başka şirkete ait ürünün kendi patentini ihlal ettiğini iddia ettiği durumlarda bu rapor hazırlanmaktadır. Ürünün ilgili patentin koruma kapsamına girip girmediği yapılacak teknik çalışma neticesinde belirlenmektedir.

Hükümsüzlük Davaları için Teknik Rapor 

Belge almış bir patent veya faydalı modelin iptali için açılacak davalarda, söz konusu belgenin belge verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesine ilişkin hazırlanan rapordur. Araştırma yapılarak söz konusu belgenin başvuru tarihi itibari ile yeni olup olmadığı belirlenir.Genelde, hükümsüzlük davası (iptal davası) açılacak patentler için bu çalışma yapılmaktadır.

Kapsam değerlendirme raporu: Tarafımıza bildirilen herhangi bir patent’in detaylı olarak koruma kapsamının tespitini içeren ayrıntılı bir rapordur.

Tecavüz/İhlal Değerlendirme Raporu: Belirlenen bir patent’e tecavüzün olup olmadığının belirlenmesi için hazırlanan bir rapordur.  Tarafımıza iletilen bilgiler doğrultusunda, örneğin geliştirilen yeni ürünün belirlenen herhangi bir patentin koruma kapsamı dahilinde olup olmadığının değerlendirilmesini içerir.

Hükümsüzlük Değerlendirme Raporu:  Söz konusu bir patentin öncelikle en önemli olan bağımsız istemlerinin ve bağımlı ve diğer tüm istemlerinin koruma kapsamları tekniğin bilinen durumunda yer alan dokumanlar ile karşılaştırılarak yenilik ve buluş basamağı unsurlarını içerip içermediği değerlendirilir. Yani bir patentin hükümsüz kılınıp kılınamayacağı yönündeki değerlendirmeleri içeren bir rapordur.

Faaliyet Serbestliği Raporu (Freedom to Operate)

Belirli bir ürün veya yöntemin herhangi bir patent ihlaline neden olmayacak şekilde üretilebilmesine yönelik hazırlanan rapordur. 

Bu çalışmada, firmanızın üretmeyi düşündüğü ürünün herhangi bir ihlale neden olup olmadığı, neden oluyorsa koruma kapsamının dışına çıkarak nasıl üretilebileceği bir rapor halinde hazırlanır.

Genelde yeni olmadığı bilinen ancak üretilmesi halinde herhangi bir patent ihlaline neden olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi sahibi olunmayan durumlarda bu raporun hazırlanması çok önemlidir. Bu sayede, ürünü üretebilmek için yapılacak yatırımdan önce ileride karşılaşılabilecek riskler minimum seviyeye indirilmiş olur.

Tüm bu raporlar çeşitli branşlardan mezun olan deneyimli mühendislerden oluşan Çankaya Patent teknik ekibi tarafından hazırlanmaktadır. 

Romanlar, şiirler, besteler, ve Türkiye’de Bilgisayar yazılımları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile eser kapsamında  copyright (telif hakları) korunmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte buluş yapma faaliyetlerinin hız kazandığı günümüzde, buluşların patente dönüşmesi de aynı hızda devam etmektedir.  

İşletmelerde patent ile yaratılan farkın önemi her geçen gün artmakta özellikle rekabet üstünlüğü ve diğer teknik ve hukuki avantajları ile kendini göstermektedir.  

İşletmelere değer katan, rekabet ve avantaj gücü sağlayan bir gayri maddi varlık olan patent, fikri mülkiyet varlıkları arasında en ön sıralarda yer almaktadır.   Patentten doğan manevi hakların yanı sıra günümüz ekonomisinde maddi haklarında ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla patentlere verilen değer ve önem ile patent değerleme konusu da gündeme gelmiştir.

İşletmelerin sahip oldukları maddi olmayan varlıklar arasında yer alan patentlerin değerinin tespit edilerek raporlanması ile;
  • işletmenin gerçek değerinin hesaplanması,
  • devir, hisse devri, lisans gibi ticari işlemlere konu olması,
  • patente konu olan ürün veya yöntemin taklit edilmesi durumunda açılacak davalarda tazminat hesaplanması,
  • finansal raporların hazırlanması,
  • buluşçuların patentten doğan maddi haklarının tespit edilmesi,
  • vergi istisnasından faydalanılması vb.
için kullanılmaktadır.  

Kısaca Patent Değerleme bir patentin maddi değerinin tespit edilmesi işlemidir.

Patent değerlemesinde   kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Her patentin değerinin tespiti için tek bir yöntem bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde patent değerinin oluşturulmasına yönelik standartlar olmasına rağmen ülkemizde henüz Patent değerlemesi konusunda bir standart oluşmamıştır. 

ÇANKAYA PATENT, patent değerleme konusunda dünyada kabul görmüş ilgili standartları kullanarak, her bir patentin içeriğine ve değerleme amacına uygun olarak “PATENT DEĞERLEME RAPORU” hazırlamaktadır.